< Powrót do nagród
Maj 2019

III Edycja nagrody

W maju 2019 roku po raz trzeci przyznano Nagrodę im. Józefa Oleksego. Laureatką nagrody została pani prof. Rita Süssmuth, wieloletnia Przewodnicząca Niemieckiego Bundestagu (1988-1998).

Pani Profesor wnosi ogromny wkład w budowanie dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcami od wielu lat. Prof. Suessmuth przyczyniła się do przyjęcia wspólnej deklaracji Bundestagu i Izby Ludowej NRD w sprawie uznania granicy z Polską. Wielokrotnie podkreślała rolę, jaką Polska odegrała jednoczącej się Europie. Wskazywała na wagę, jaką dla całej Europy ma proces transformacji Polski po upadku komunizmu. Rita Suessmuth jest wielkim przyjacielem Polski, współarchitektem dialogu polsko-niemieckiego w aspekcie integracji europejskiej. Działa na rzecz dialogu, otwartości oraz debaty, m.in. w aspekcie dyskursu na temat historii stosunków sąsiedzkich między Polską a Niemcami. Jej zaangażowanie w polsko-niemiecką współpracę dowodzi działalność w Stowarzyszeniu Deutsches-Polen Institut w Darmstadt - instytucji zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o kulturze i historii Polski oraz działalność w Zarządzie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki - międzyrządowej instytucji wspierającej współpracę naukowców obu krajów. Rita Suessmuth wielokrotnie spotykała się i rozmawiała z patronem nagrody, Józefem Oleksym. Łączyły ich nie tylko formalne relacje polityczne ale przede wszystkim długoletnia przyjaźń i wzajemna serdeczność. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji, jej prowadzenie powierzono Jerzemu Wenderlichowi.

Wróć

I Edycja
Czerwiec 2016

Zobacz