< Powrót do nagród
Marzec 2018

II Edycja nagrody

W marcu 2018 roku po raz drugi wręczono nagrodę im. Józefa Oleksego.

Otrzymał ją pan Jerzy Koźmiński, ekonomista, dyplomata i urzędnik państwowy. Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1994-2000 ambasador RP w Waszyngtonie; jego działalność koncentrowała się na uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO oraz kształtowaniu sojuszniczych stosunków między Polską a USA. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a później podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był bliskim współpracownikiem wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. W latach 1992-1993, jako podsekretarz stanu w URM, organizował i prowadził zespoły analityczno-doradcze dla premier Hanny Suchockiej. Przed objęciem placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, w latach 1993-1994, pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. W 2004 roku był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Szczytu Gospodarczego. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, przewodniczącym Jury Konkursu EY Przedsiębiorca Roku, przewodniczącym Rady Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego oraz Rady Fundacji Dobrej Edukacji.
Uroczystość odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu RP. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji, jej prowadzenie powierzono Jerzemu Wenderlichowi.

Po wręczeniu Nagrody, odbył się panel dyskusyjny, którego motywem przewodnim było hasło „Dialog ponad podziałami.”
W dyskusji panelowej udział wzięli: Danuta Waniek, Barbara Labuda, Ludwik Dorn, Grzegorz Rydlewski, Michał Syska. Moderatorem dyskusji był pan Jerzy Wenderlich.

Linki do innych źródeł:
portaltrybuna.pl starosadeckie.info
Wróć

I Edycja
Czerwiec 2016

Zobacz