Nasze cele

Do podstawowych celów Fundacji należą:

Krzewienie wiedzy ikona

Krzewienie wiedzy o działalności społecznej i politycznej Józefa Oleksego

Propagowanie wiedzy ikona

Propagowanie wiedzy o polityce, prawie i ekonomii

Wspieranie rozwoju świadomości społecznej ikona

Wspieranie rozwoju świadomości społecznej w zakresie integracji, przeciwdziałania dyskryminacji, akceptacji i tolerancji w debacie publicznej

Nasze cele

Fundacja relizuje swoje cele w poniższych dziedzinach:

Kultura

arrow ikona

Promowanie kultury w debacie publicznej w kraju i za granicą.

Dialog

arrow ikona

Promowanie dialogu oraz rozwoju relacji politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozwój

arrow ikona

Promowanie rozwoju polskich więzi gospodarczych i społecznych na arenie międzynarodowej.

Wydarzenia

arrow ikona

Organizowanie koncertów, występów, odczytów, seminariów, wykładów i spotkań promujących i wspierających wartości humanistyczne i dialog pomiędzy różnymi uczestnikami życia publicznego i społecznego.

Publicystyka

arrow ikona

Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w zakresie nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur i akcydensów.

Edukacja

arrow ikona

Propagowanie rozwoju edukacji i politycznej i gospodarczej, działania edukacyjne.

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Do pobrania

Tu znajdziesz ważne
dokumenty

Pobierz PDF

Statut fundacji

statut ikona