< Powrót do wydarzeń
1 Czerwca 2016

Publikacja „Józef Oleksy – wspomnienia…”

W 2016 roku ukazała się publikacja pod redakcją Wojciecha Czuchnowskiego i Łukasza Perzyny pt. „Józef Oleksy. Wspomnienia, wywiady, materiały do biografii”. W publikacji znajdują się niepublikowane wspomnienia Józefa Oleksego oraz wywiady, z których część nie ukazała się w druku. Wybitnego polityka lewicy, Premiera i Marszałka Sejmu wspominają przyjaciele i współpracownicy. Czytelnik znajdzie też w książce najważniejsze wystąpienia publiczne Józefa Oleksego i nieznane zdjęcia z jego prywatnego archiwum. Książkę wydał Komitet Honorowy Nagrody im. Józefa Oleksego, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony jest na kolejne edycje tej nagrody.

Wróć